donderdag 1 december 2011

Oude baan verlaten

Eigenlijk veranderen we tegenwoordig continue. Het vroegere Unfreeze-Change-Freeze is allang vervangen door Unfreeze-Change-Change-Change-Ch... Vergis ik me? Mijn indruk is dat we ons suf veranderen. En het lijkt er daarbij maar al te vaak op dat we eigenlijk maar gewoon rondjes lopen. De tredmolen als vervelend beeld dringt zich op.

Wellicht moeten we eens ànders kijken… en ons richten op… versnelling. Naar verandering in verandering. Hoe kunnen we er met andere woorden voor zorgen dat we uit onze oude en vertrouwde verander-baan schieten en in een geheel nieuwe baan terechtkomen? Een baan waarin kwalitatief nieuwe werelden ten volle te exploreren zijn.

We kunnen ons natuurlijk blijven blindstaren op technologie als het (tover)middel bij uitstek om stagnatie te voorkomen…. We kunnen natuurlijk als maar leukere, snellere, hippere, laagdrempeligere enzovoort spullen op de markt blijven brengen – spullen waar we met z’n allen weer achteraan rennen totdat het volgende speeltje zich aandient. Maar… wat schieten we daar nu eigenlijk nog mee op? Komen we daar nu werkelijk en substantieel verder mee? Of draaien we feitelijk alsmaar in hetzelfde kringetje rond?

De laatste keer dat we onze oude en vertrouwde baan verlieten was met de opkomst en brede adoptie van het wereldomspannende netwerk; Internet. Dat heeft ons veel, erg veel gebracht. Hulde. Dank. Maar moeten verder. Stagnatie ligt op de loer. We moeten niet in deze baan blijven hangen – hoe vruchtbaar die ook was.

Een economie start doorgaans met focus (regulerend beginsel) op goederen, ontwikkelt zich vervolgens waarbij de focus verschuift naar transport/transformatie van die goederen. Na de volgende verschuiving draait het om informatie óver transport/transformatie van die goederen. En weer een verschuiving later – en dat is een verschuiving die we nog grotendeels moeten inzetten en afmaken – is het de kwaliteit en heldere betekenis van die informatie die bepalend is voor welke informatie we wel/niet gebruiken t.b.v. trefzeker transport/transformatie van die goederen.

De situatie vandaag is dat we welhaast omkomen in de zinloze, ambigue, verwarrende en inconsistente informatie. Hoe kiezen we daaruit?

Daarvoor moeten we dus naar die nieuwe baan… de baan waarin onze huidige informatiehooibergen getransformeerd worden tot infrastructurele voorzieningen met zinvolle informatie – consistente informatie van heldere betekenis waarmee we effectief/efficiënt het transport/transformatie van goederen ter hand kunnen nemen. Overschakelen dus. Naar hoger energieniveau; naar nieuwe baan.

Copyright (c) 2011 Emovere/Jan van Til - All rights reserved.

Geen opmerkingen: