woensdag 20 februari 2013

Het Nieuwe Modelleren

Hoe produceert u uw informatiemodellen? Mag ik eens raden? Grofweg begint het proces met identificatie van een specifiek probleem. Het is immers dàt specifieke probleem dat moet worden opgelost! Aansluitend wordt de specifiek daarvoor benodigde informatie zorgvuldig geïnventariseerd en nauwkeurig gemodelleerd. Alles met het oog op oplossing van dat ene, specifieke probleem.
 
Daarmee is natuurlijk niets mis zolang de aanvankelijk geïdentificeerde probleemsituatie maar (zo goed als) ongewijzigd aanhoudt. En daar wringt tegenwoordig de schoen. Want (probleem)situaties zijn vandaag de dag in toenemende mate beweeglijk van aard waarbij ze elkaar ook nog eens wederzijds beïnvloeden.
 
ICT startte haar bezigheden in een overzichtelijke en ook statische wereld. Werkprocessen die stonden als een huis, raakten door de jaren heen steeds verder geautomatiseerd; hetgeen allerhande nieuwe mogelijkheden gaf. En tegenwoordig… tegenwoordig zijn de technische mogelijkheden inclusief hun toepassingen ongekend groot. Onvermoeibaar buitelen tal van ontwikkelingen nog altijd over elkaar heen. De effecten van de ene noviteit zijn nog niet helder of de effecten van andere ontwikkelingen en toepassingen interfereren er alweer mee. Kortom: ICT hielp geest uit fles en zette daarmee zo zo’n beetje alles ‘gewoon’ en onomkeerbaar in niet te stuiten beweging.
 
En daarmee zijn ook geïdentificeerde (probleem)situaties geen sitting ducks meer, maar moving targets: alsmaar in beweging – ze veranderen waar we bij staan! Ronduit pijnlijk daarbij is dat de gangbare processen en standaarden voor informatiemodellering annex applicatiebouw dergelijke dynamiek domweg niet meer kunnen bijbenen.
 
Zolang oplossing voor deze pijnlijke problematiek nog allerwegen wordt gezocht in meer standaardisatie en verdere vereenvoudiging van gereedschappen en werkprocessen – zowel aan de kant van IT als ook aan businesszijde… zolang ontstaat er geen ruimte om fundamenteler naar de deze (groeiende) problematiek te kijken. En juist dàt is nodig! Want hoewel nagestreefde standaardisatie en vereenvoudiging hun nut hebben, is hun bijdrage aan substantieel betere oplossing slechts marginaal [1].
 
Het goede nieuws is dat substantieel betere oplossing gevonden kan worden in een geheel nieuwe vorm van informatiemodellering. Wat nodig is, is een vorm van informatiemodellering die (in hoge mate) invariant is m.b.t. de nog altijd toenemende beweeglijkheid van mens, maatschappij en organisatie [2].
 
Een dergelijke vorm van informatiemodellering levert infrastructureel geordende informatieverzamelingen op met nauw erop aansluitende voorzieningen tot ontsluiting. Zo’n enkelvoudig informatiestelsel wordt vervolgens flexibel ingezet via een veelheid aan variërende en gevarieerde toepassingen. Zo ontstaat een duurzame/stabiele informatie-infrastructuur die via een waaier aan toepassingen wordt benut [3].
 
Het Nieuwe Modelleren maakt mens, maatschappij en organisatie wendbaarder, voorziet in hogere informatiekwaliteit; verschaft informatie van eenduidige betekenis en rekent af met duplicaten en inconsistentie. Daarnaast is de time-to-market voor nieuwe/gewijzigde toepassingen een stuk korter, terwijl de kosten voor informatievoorziening tot aantrekkelijke niveaus dalen. En ook dat is goed nieuws.
 
Ja, klopt, het Nieuwe Modelleren kost u (natuurlijk) ook iets. Denk daarbij vooral ook aan opleiding in het kader van, nieuwe (stelselmatige) informatiemodellering [4]. Denk zeker ook aan (tijdelijke) extra voorzieningen die waarborgen dat uw ‘winkel’ open blijft tijdens de gefaseerde verbouwing van uw applicatielandschap [3].

Copyright (c) 2013 Emovere/Jan van Til - All rights reserved.
Alle publicaties op deze site zijn gebaseerd op mijn eigen opvattingen. Ze vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de standpunten en het beleid van mijn werkgever(s).

[Noten]
1. Zie, voor een uitgebreidere uiteenzetting, bijvoorbeeld het artikel Modern Informatieverkeer (2008).
2. Voor meer informatie aangaande deze nieuwe vorm van informatiemodellering, zie bijvoorbeeld Systematic Organization of Information (2011). Een uitstekende methode voor bedoelde nieuwe informatiemodellering is Metapattern. Metapattern gaat bovendien vergezeld van een operationeel platform: Knitbits.
3. Zie, ter verdere verduidelijking, een impressie/verbeelding in de vorm van de presentatie infOrmation Orchestration (2010).
4. Het Nieuwe Modelleren – of, beter uitgedrukt: stelselmatige informatiemodellering vereist ten opzichte van de traditionele (en probleemspecifieke) modellering een geheel andere denk-, kijk- en werkwijze van de informatiekundig ontwerper. Het gaat immers om het ontwerp van enkelvoudige voorzieningen t.b.v. veelvuldig, gevarieerd en variërend gebruik door een veelheid aan ddor de tijd heen wisselende mensen en groepen. Er is, met andere woorden, geen sprake (meer) van een specifiek probleem dat door de ontwerper moet worden opgelost. Nee, de uiteindelijke toepassingen dienen nadrukkelijk op een infrastructurele leest te worden geschoeid. En dat is kwalitatief ànders.

zaterdag 16 februari 2013

Information Modeling for Context Aware Systems

Human beings are context aware – by nature. How about our modern information systems? They really should be, but they are not! Truly context aware systems require contextually modeled information. Did you know that? We need contextual information modeling capabilities in order to be able to produce context aware solutions that optimally support context aware people in modern businesses as well as our networked society.
 
Human beings are context aware – by nature
We all know [1] that human beings assign meaning to information based on its ever accompanying context. Information, so to speak, never travels on its own; it always shows up together with a certain context. And it’s that very context that inescapably helps to ‘shape’ information into its situational meaning.
 
We all know [1] that human behavior springs forth from personally assigned meaning to individually sensed information – information being sensed and processed over time.
 
In day to day life human beings aren’t consciously aware of their (generally speaking) fine grained context awareness capabilities. Most of the time they ‘simply’ sense, interpret and act. Actions which, in turn, result in new signs/information that also can be sensed. Etc. etc.
 
 
Modern information systems should all be context aware – but they are not
So… to human beings the meaning of information is not at all fixed, but always depends on its accompanying context – represented, of course, by contextual information [2].
 
All of our contemporary systems, however, still work with information of fixed and predefined meaning. This meaning of information usually is determined during design. As a consequence the resulting information system is highly inflexible with respect to changes in meaning – changes that inevitably will occur over time. Situations change…. Our interests change…. We all know that.
 
Because of ever increasing dynamics – in our modern businesses as well as in our information society/network society – fewer and fewer things remain the same for very long anymore. We all know that.
 
 
Context aware systems require contextually modeled information
In order to solve this wicked problem [3], we need context aware systems. We need information systems that can handle change-of-meaning of information because of change-in-context. Why? Because we need to be able to quickly and optimally support human beings in the way they are naturally ‘wired’: sensing, interpreting, acting, sensing, ….
 
We all know that information systems are all about… information [4]. It is for that reason that context aware systems are most naturally built around contextually modeled information [5]. Contextually modeled information is suitable to be processed by context aware systems in order to be situationally applicable by human beings.
 
 
Needed: contextual information modeling
Contextual information modeling, also called systematic information modeling [6], qualitatively differs from traditional information modeling. Contextual information modeling requires systems thinking.
 
Traditional information modeling [7] needs a specific problem for which a specific information model annex software is created that specifically matches that specific problem in a specific way. Also read: the system is designed to work for one specific context – solving precisely (and only) that specific problem.
 
In case of systematic information modeling [7] – from the perspective of the designer – there is no specific problem to create a model for. The resulting model will be systematic in nature and will therefore cover a wide range of problems – one of them, of course, being the specific problem at hand.
 
Compared with a traditional information model a systematic information model shows quite a bit of an upside down experience to the traditional modeler/designer. Elements that appear to be of key interest in traditional models, show up at quite other positions in systematic ones.
 
 
Yielding context aware solutions
As said: the resulting systematic [8] information model is fit to match a wide range of problems – including the specific problem at hand. Because of its systematic nature, i.e. the systematic organization of information in the model, the software aligns around it in a contextual fashion – yielding a context aware information system [5].
 
 
Supporting context aware people
Context aware systems provide true support to contextually operating human beings that need to quickly, confidently and accurately find their ways in the ever increasing dynamics of our modern businesses/society [9].


Copyright (c) 2013 Emovere/Jan van Til - All rights reserved.
Alle publicaties op deze site zijn gebaseerd op mijn eigen opvattingen. Ze vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de standpunten en het beleid van mijn werkgever(s).
 
[Notes]
1. We all know that from social psychology (wiki).
2. Indeed, meaning is situational, always and 100% of the time: Situational Meaning. In case you need some extra theoretical background, please read Semiotic Ennead.
3. It’s a wicked problem because we, human beings, ‘naturally’ look for far too long for faster horses; we seem to hate to thoroughly solve our problems.
4. Explained in more detail in The Core of Information Oriented Architecture.
5. For more details, please view infOrmation Orchestration (on slideshare).
6. A profound method for systematic information modeling is Metapatterna surprisingly elegant as well as powerful method. As a method metapattern comes with a strong philosophy: Subjective Situationism. Metapattern is supported with a tool-set/operational platform, called Knitbits.
7. For more details, please study Systematic Organization of Information.
8. Systematic means: across domains and across organisations/societies.
9. For more details, please view Human Interoperability (on slideshare – via information roundabout).