vrijdag 10 december 2010

Uitgewerkte verzinsels

Wij mensen verzinnen wat af. Zo hebben we in de loop van de tijd de ‘organisatie’ verzonnen. En het ‘proces’. Daar is werkelijk niets mis mee – zolang we ons er maar rekenschap van blijven geven dat het, inderdaad, verzinsels zijn. En precies daar gaat het nogal eens mis: in geval van succes verabsoluteren en verafgoden we zo’n verzinsel al gauw en hangen er vervolgens een hele wereld aan op.

Organisatie.
Wat ligt er aan het verzinsel ‘organisatie’ ten grondslag? Dat zijn mensen. Mensen in al hun onderlinge samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden die in hedendaagse dynamiek – informatiemaatschappij – steeds gevarieerder worden en ook meer dan ooit variëren. Verreweg de meeste van onze huidige realisaties van het verzinsel ‘organisatie’ kunnen die dynamiek niet of nauwelijks bijbenen. Het is alsof je naar een film uit de jaren zestig kijkt: slaapverwekkend – er zit geen pit, geen snelheid in! Ons huidige verzinsel ‘organisatie’ is uitgewerkt. Wie zich dat realiseert, ziet dat dergelijke organisaties aan het doodbloeden zijn. Moderne samenwerkingsverbanden kunnen er niet mee uit de voeten en zoeken steeds vaker en sneller personenverbanden waarmee ze zich wel kunnen verstaan.

Proces.
Wat ligt er aan het verzinsel ‘proces’ ten grondslag? Dat zijn, alweer, mensen. Mensen in al hun onderlinge samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden die in hedendaagse dynamiek – informatiemaatschappij – steeds gevarieerder worden en ook meer dan ooit variëren. Verreweg de meeste van onze huidige realisaties van het verzinsel ‘proces’ kunnen die dynamiek al niet of nauwelijks meer bijbenen. Ja, ook ons huidige verzinsel ‘proces’ is al uitgewerkt. Wie zich dat realiseert, ziet dat ook processen (samen met organisatie) aan het doodbloeden zijn. Moderne, fluctuerende samenwerkingsverbanden kunnen er niet zinvol mee uit de voeten en zoeken steeds vaker en sneller personenverbanden waar ze zich wel mee kunnen verstaan.

Personenverbanden.
Wat er dus eerst en vooral toe doet, zijn de gevarieerde en variërende menselijke verbanden waarin wij ons gedragen – lees ook: signalen, tekens, informatie oppikken van/afgeven aan andere mensen – tot allerhande moderne vormen van samenwerking. En een bepaalde clustering van gedragingen (tot bepaald verband) kunnen we, als we dat (nog) willen, als proces bestempelen. Of als organisatie. Maar proces en organisatie zijn daarbij niet meer leidend; we hangen ‘de boel’ er niet meer aan op. Nee, dat zijn maar oude verzinsels – die zijn uitgewerkt.

Situationeel menselijk gedrag.
Het gaat dus om situationeel menselijk gedrag in tal van variërende en gevarieerde personenverbanden. Al die gedragingen representeren we op coherente wijze met behulp van een informatiestelsel. En als bepaald gedrag plaatsvindt in het kader van een bepaald personenverband (bijv. een organisatie) dat is dat gewoon extra informatie die ‘slechts’ situationeel van belang is. Ook informatisch gezien is de organisatie of het proces niet langer leidend.

Let op!
Vergeet niet dat ook dit een verzinsel is. Maar het is wel een verzinsel waar we werkelijk een stuk verder mee komen! Blijf dus alert op veroudering en verzin tijdig nieuwe, dan weer werkzame verzinsels. Welkom in heuse informatiesamenleving (alweer een personenverband)!


Copyright (c) 2010 Emovere/Jan van Til - All rights reserved.

dinsdag 7 december 2010

infOrch

infOrch? Dat staat voor infOrmation Orchestration. Zucht… is dat (alwéér) iets nieuws? Tja, dat hangt af van de manier waarop u waarneemt – lees ook: voor waar aanneemt.

Wie in infOrch vooral bekènde dingen ziet… geen behoefte heeft aan anders of vèrder kijken dan vigerende mindset als vanzelf mogelijk maakt… die ziet, inderdaad, niets nieuws. Die haalt zijn/haar schouders wellicht op en gaat al snel weer over tot de orde van zijn/haar dag.

Voor wie wèl anders of vèrder kijkt dan zijn/haar gewone dagelijkse neus lang is, valt al snel veel moois te zien èn te beleven. Voor hem/haar biedt infOrmation Orchestration een geheel andere, nieuwe kijk op informatievoorziening.

En dat is – naar mijn idee – broodnodig in een informatiemaatschappij die Zuchtend gebukt gaat onder de beperkingen van heersend denken. Mindful aanbevolen dus. Please do mindjoy de infOrch presentatie.


Noten:
1) Een meer abstracte, maar metaforisch wel veel krachtiger aanduiding voor infOrmation Orchestration is informatierotonde of, in het Engels, information roundabout. Voor beide staat het naadloos in en uit elkaar vorken van heel gevarieerde en variërende informatieverkeersstromen centraal.
2) Van groot belang voor infOrch is de infrastructurele ordening van informatie. Die ordening wijkt kwalitatief af van de gangbare praxis voor informatieordening. De enige geschikte methode (annex operationeel platform) die ik ken is Metapattern.


Copyright (c) 2010 Emovere/Jan van Til - All rights reserved.

maandag 6 december 2010

Stop informatierot

De manier waarop we onze informatie ordenen (modelleren), is doorgaans specifiek toegesneden op heel concrete (probleem)situaties. Dat is begrijpelijk. Vervelend is echter dat oplossingen die rondom zo’n specifieke ordening zijn/worden gebouwd, vandaag de dag erg snel verouderen. Want onder invloed van hedendaagse dynamiek – informatiemaatschappij, zeg ook maar, worden situaties steeds veranderlijker. En daarmee vervliegt in essentie ook (veel van) de bruikbaarheid van de bijbehorende informatie-ordening annex oplossing. Zo grijpt informatierot stoïcijns om zich heen en tast onze informatievoorzieningen tot op het bot (lees: betekenis) aan. Inconsistentie van informatie, ambiguïteit, onbegrip en irritatie zijn het gevolg. Inderdaad, dat is, met het nodige gevoel voor understatement, nogal vervelend.

Stel nu eens dat we informatie veel duurzamer zouden kunnen ordenen – veel onafhankelijker van toepassing in concrete dagelijkse (probleem)situaties. Wat voor gevolgen zou dat hebben voor bijvoorbeeld besluitvorming, bedrijfsvoering, wendbaarheid en succes van een organisatie?

Dergelijke informatie is uitermate geschikt voor algemeen gebruik – hèrgebruik dus – en heet daarom ook wel infrastructurele informatie. De structuur waarin dergelijke informatie zich in haar element weet, gaat door het leven onder de noemer van informatie-infrastructuur. Het gaat hier om duurzame informatie van heldere betekenis die is geordend tot heel gevarieerde toepassingsmogelijkheden in een veelheid aan (on)voorziene situaties.

Informatie komt in informatie-infrastructuur enkelvoudig voor. Dat scheelt alvast legio duplicaten – en in het kielzog daarvan overbodig beheer en verspilling van (financiële) middelen. Dat werkt ook enorm positief uit op kwaliteit en transparantie van informatie.
De direct rondom die infrastructurele informatie gebouwde applicaties zijn eveneens infrastructureel van aard; ze waarborgen uniforme, veilige en trefzekere omgang met infrastructurele informatie. Zo’n stelsel elimineert natuurlijk ook inconsistentie van informatie die we inmiddels kunnen missen als kiespijn.

Met zo’n stelsel in place daalt de time-to-market voor het realiseren van informatiebehoeften fors: infrastructurele functies hoeven slechts eenmalig te worden gebouwd en zijn samen met de infrastructurele informatie in veel gevallen al(lang) voor handen. Voor invulling van nieuwe informatiebehoeften bouwen we voortvarend verder aan eerder aangelegde en informatie-infrastructuur tot duurzaam hergebruik van functies en informatie. En zo neemt ook wendbaarheid van organisatie toe.

Stel nu eens dat het kan; dat we informatie veel onafhankelijker van specifieke toepassing in concrete dagelijkse (probleem)situaties kunnen ordenen. Zou u dat niet veel waard zijn?

Dan is er goed nieuws. Want het kan! Informatierot is daadwerkelijk te stoppen. Er bestaat ten minste één methode (Metapattern annex operationeel platform) voor het duurzaam ordenen van informatie tot robuuste betekenis. En daarom… daarom bent U aan zet: stop informatierot!


Copyright (c) 2010 Emovere/Jan van Til - All rights reserved.