donderdag 25 juni 2015

Kom op mens: d’r zit méér in je!


Techno is inmiddels doorgedrongen tot in de haarvaten van alle facetten van onze samenleving. Van simpel hulpmiddel tot ingewikkelder machine (met omsteltijden) tot computer(machine) zonder noemenswaardige omsteltijden. Mensen hebben iets met techno – het veraangenaamd het leven vaak enorm. Dagelijks houthakken enzovoort vervangen we door een eenvoudige handeling aan een kamerthermostaat. Zo krijgen we de handen vrij voor andere, meer bevredigende, dingen. Techniek dient de mens.
 
Late we ons daarbij steeds scherp ogen houden dat techno zich op een fysisch/cybernetisch niveau beweegt. En daartoe ook beperkt is! Dat heeft voor mensen de uitermate prettige bijkomstigheid dat techno niet zelf allerhande initiatieven ontplooit. Een boormachine zal zich nooit in je handen omdraaien om jou te lijf te gaan. Niemand wil zo’n ‘hulp’middel. Nee, de kracht van techno zit-um vooral in voorspelbaarheid van gedrag.
 
De vraag is nu: wat doet tot-in-de-haarvaten-van-alle-facetten-van-de-samenleving doorgedrongen techno met mensen?
 
Mensen bewegen zich van nature op signifisch niveau. Het zijn gemotiveerde wezens. Exacte handelingen komen fijnmazig voort uit betekenisgeving aan (combinaties van) waarnemingen van (soortgelijke) situaties in combinatie met de motieven van de waarnemer op dat specifieke moment in die specifieke situatie.
 
Daar kunnen machines niet echt aan tippen. De vraag is dus, zoals gezegd: wat doet tot-in-de-haarvaten-van-alle-facetten-van-de-samenleving doorgedrongen techno met mensen? Wat is het effect van dagelijks massa-bombardement van niet te tellen requests for compliance van een veelheid aan techno-gadgets – alle op beperkt cybernetisch niveau – op mensen?
 
Hoevelen laten zich eigenlijk maar gewoon wat meesleuren door de aanhoudende requests for compliance van hun machientjes, passen zich al doende soepel en geruisloos aan – aan de beperkingen van het cybernetische niveau en ‘vergeten’ daarmee hun typisch menselijke vermogens te ontwikkelen?
 
Kom op mens: d’r zit méér in je!

Copyright (c) 2015 Emovere/Jan van Til - All rights reserved.
Alle publicaties op deze site zijn gebaseerd op mijn eigen opvattingen. Ze vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de standpunten en het beleid van mijn werkgever(s).