donderdag 15 december 2011

Context – de doodsschrik voor dubbelzinnigheden

Op “The Core of Information Oriented Architecture” [1] kreeg ik zeer constructief reactie via LinkedIn [2]. Helaas is elke bijdrage daar beperkt tot plm. 700 tekens. De boodschap hieronder paste domweg niet. Ergo…

Ja, het ultieme wapen tegen “dubbelzinnigheden” is naar mijn idee heel gewoon… volmondige erkenning van Context! Maar dat dóórziet – jammer genoeg – nog vrijwel niemand. Door informatie contextueel (stelselmatig, infrastructureel etc.) te ordenen… houd je de informatie in het hele informatiestelsel in één klap zowel scherp uit elkaar als ook keurig netjes en samenhangend bijeen. Zo veranderen oorspronkelijke verwarrende “dubbelzinnigheden” in geordende meerzinnigheden.

Met, bijvoorbeeld, een ‘gasleiding’ kun je vanuit heel verschillende invalshoeken (lees: contexten) heel verschillende dingen doen: producent, transporteur, leidinglasser, leidinglegger, grondeigenaar, leidingregistratie, leiding-commissioning, leidingcorrosie(bestrijding), leidingonderhoud, het leidinggebruik etc. En per invalshoek is heel verschillende informatie in steeds wisselende samenhang van belang. En toch… toch gaat het ook steeds ook over die ene, enkelvoudige gasleiding. Hoe houd je dat – in één en dezelfde beweging – allemaal netjes Apart en Bijeen? Dat vergt – heel logisch – een contextuele ordening van informatie (over die ene leiding in een veelheid aan onderscheiden handelingssituaties)! Punt.

Vergelijk het met een scharnier. Elk scharnierblad (lees: context) doet z’n eigen bedoelde ding in alle mogelijke en/of gewenste vrijheid op z’n eigen manier; alle N aparte scharnierbladen (opnieuw: contexten) worden door die ene scharnier-pen tegelijkertijd en in één soepele beweging bijeengehouden [3].

Grof gezegd: Information Oriented Architecture [1] onttrekt (uiteindelijk) informatie aan applicaties… herordent die informatie tot een informatiestelsel (informatie-infrastructuur)… en ontsluit die stelselmatig en duurzaam geordende informatie vervolgens t.b.v. tal van toepassingen die via allerhande combinatie-bewerkingen de verlangde informatie-van-betekenis produceren.

Dat is het idee. Nee, klopt, dat staat er niet van vandaag op morgen. Klopt ook: het Prins Clausplein (nabij Den Haag) is ook niet in één weekend (om)gebouwd. Natuurlijk niet! Maar je kunt er wel vandaag al mee beginnen – met een informatiestelsel in je eigen omgeving. Via een scharnier, een information-roundabout [4], koppel je de bestaande informatiewereld stap voor stap aan een nieuwe en stelselmatig geordende informatiewereld. En zo geef je, via een aantal tussenstappen [5], de informatiewereld een kwalitatief ander aanzicht.

Copyright (c) 2011 Emovere/Jan van Til - All rights reserved.

Notes:
[2] Voor zover men op LinkedIn toegang/rechten heeft; zie: http://www.linkedin.com/updates?discuss=&scope=11187537&stype=M&type=U&topic=5551719285316919296&a=4Tib&trk=eml_comment_UNIU&ut=3gJ9238Oq5J501.
[3] Zie “Professioneel scharnierwerk” (http://www.emovere.nl/?doc=106 ); weliswaar op een ander niveau van beschouwing geschreven, maar het principe is natuurlijk hetzelfde.
[4] Zie evt. www.information-roundabout.eu waar in detail meer informatie over dit onderwerp te vinden is.
[5] Met de ppt “infOrch” (http://www.slideshare.net/hjvantil/) probeerde ik die stappen al eens te visualiseren.

Geen opmerkingen: