dinsdag 8 januari 2013

De Weg uit Techno-val

De Weg uit Techno-val gaat niet over rozen, maar loopt naar mijn idee via hernieuwde (aandacht voor) ruimte voor het stelselmatig ontwerpen van informatievoorziening. En dat is… Nieuw.

Een hele tijd geleden alweer raakten applicaties geperforeerd: via interfaces raakten ze intensief op elkaar betrokken. Dat bracht ons tot de vraag: Wat is een applicatie eigenlijk als ze allemaal via kluwens aan interfaces aan elkaar vastzitten? Daar bleef het niet bij. Ook organisaties raakten door en door geperforeerd. Interfaces (her)kennen nu eenmaal geen organisaties laat staan organisatiegrenzen. Dankzij technologie ontstonden ketens en netwerken – dwars door/over organisaties heen. Dat bracht en brengt een mens op enig moment tot de vraag: Wat is een organisatie eigenlijk als ze allemaal via ketens en/of netwerken aan elkaar vastzitten? En ook daar bleef/blijft het niet bij – van individueel naar lokaal naar regionaal en nationaal draaien we onze hand ook niet meer om voor de mondiale schaal. Tal van mensen in wisselende verbanden (bijv. organisaties) zijn dagelijks in touw met hun variërende en gevarieerde bezigheden (bijv. business).

Dat betekent, lijkt mij, dat wie vandaag de dag iets techno’s (een constructie) voor een bepaalde organisatie wil maken, stevig rekening dient te houden met veel en veel meer dan alleen maar die ene bepaalde organisatie. Anders gezegd: het ontwerpbereik dient vandaag de dag veel ruimer te zijn bemeten dan het constructiebereik. En dat is… Nieuw; zo doen we het vandaag in ieder geval niet! Vandaag de dag passen we het ontwerpbereik ‘doodgewoon’ aan op wat er qua constructie moet komen. Techno is leading.

Als we kijken naar de recente ontwikkelingen bij HetWaterschapshuis (oké, er zijn vast ook andere dingen misgegaan) zien we heel duidelijk dat het ontwerpbereik ten opzichte van het constructiebereik veel en veel te krap bemeten was. Techno was ook daar leading. Als socio leading was geweest… had er een totaal ander(e) programma/project(-ambitie) uit de hoed gekomen. En wie weet… wie weet had de (belangrijkste) opdrachtnemer al in een vrij vroeg stadium van de opdracht afgezien: niet (zinvol) uitvoerbaar.
Als de nodige informatievoorziening stelselmatig (lees: met ruim ontwerpbereik en door en door socio) zou zijn ontworpen… hadden er qua techno constructies uit de bus gekomen waarmee elk van de onderscheiden waterschappen op basis van één en dezelfde informatiebasis heel gevarieerd en op eigen wijze zouden zijn geholpen. Zoals gezegd: dat is Nieuw.

Ik sluit (bijna) af waar ik mee begon: De Weg uit Techno-val loopt, naar mijn idee, via hernieuwde (aandacht voor) ruimte voor het stelselmatig ontwerpen van informatievoorziening. Techno heeft ons zo langzamerhand op een ontwikkelingsniveau (annex problematiek) gebracht waarbij we opnieuw zullen moeten nadenken over waar het nu werkelijk om draait. Gewoon maar een beetje techno doorbuffelen werkt niet meer – zoals Dohmen in Jullie van IT leveren alleen maar technologie… zelf ook al signaleert. Dohmen geeft (in zijn commentaar) aan dat techno-socio-met-scope=organisatie wat hem betreft mooi genoeg is. Ik ben van mening dat hij daamee niet aan de techno-val ontsnapt en geen wezenlijke verbetering kan bewerkstelligen. Daarvoor zal toch echt dat stapje verder moeten worden gezet: naar socio – en dan laat de rest zich, tot ieders verbazing, veel natuurlijker invullen.

Het draait, naar mijn idee, zoals gezegd, eerst en vooral om personen in wisselende verbanden (bijv. een organisatie) met heel gevarieerde en ook alsmaar variërende informatiebehoeften. Vanuit een socio benadering vragen verschillende elementen dan om geheel nieuwe invulling. Één voorbeeld: is betekenis van informatie voor mensen (socio) absoluut of situationeel? Situationeel natuurlijk! En voor techno? Ehh… absoluut! Oeps…. Wat betekent dat voor de organisatie van informatie? En hoe gaan we situationeel veranderlijke betekenis van informatie middels techno vervolgens faciliteren? Dat zijn wezenlijke vragen en de antwoorden erop helpen ons op Weg uit Techno-val. Wie radicaal socio start krijgt qua techno een enorm gevarieerd en flexibel palet aan invullings- en toepassingsmogelijkheden. Ja, klopt: je gaat het pas zien als je het door hebt (Cruijff)!

Copyright (c) 2013 Emovere/Jan van Til - All rights reserved.
Alle publicaties op deze site zijn gebaseerd op mijn eigen opvattingen. Ze vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de standpunten en het beleid van mijn werkgever(s).

Geen opmerkingen: