woensdag 24 maart 2010

De C van betekenis

Samen met een aantal collega’s probeert u de betekenis van een concept vast te leggen in een definitie. Contract bijvoorbeeld. Of leiding. Wat gebeurt er? Er ontstaat geen overeenstemming. Er zijn ook zoveel gezichtspunten! En allemaal zo heel valide: ieder legt vanuit de eigen praktijksituatie – terecht – eigen, aparte accenten.
Hoe nu op één lijn te komen? Tja, dat wordt polderen. Zo zijn we dat gewend geraakt. Het resultaat is een tot in alle uithoeken doorgedachte en uitonderhandelde definitie waar ieder zijn/haar eigen aandeel heel aardig in terugziet, maar waar niemand concreet mee kan werken. De definitie beantwoordt immers aan geen enkele specifieke praktijksituatie.

Vraag is natuurlijk waarom we dat doen. Waarom hebben we met elkaar ‘afgesproken’ dat één concept één vaste, uniforme betekenis draagt? Waar in de ons omringende realiteit treffen we dat aan? Tja, eigenlijk nergens.

In de praktijk van alle dag hangt betekenis ‘standaard’ af van de concrete (werk)situatie. Betekenis is door en door situationeel – zeggen we dan. Blokken in de buurt van een volleybalnet is heel wat anders dan blokken in een box. Context maakt betekenis direct duidelijk(er). Zo gaat het ook met andere concepten; leiding bijvoorbeeld. Waterleiding? Elektriciteitsleiding? Bedrijfsleiding? Wie betekenis helder wil krijgen heeft domweg aanvullende informatie met betrekking tot de situatie – lees: Context – nodig.

We schieten compleet door als we betekenis van informatie absoluut maken, dat wil zeggen als we vast blijven houden aan de ‘regel’: één concept draagt één vaste betekenis. Op die manier proberen we de werkelijkheid te standaardiseren. Hopeloos!

Betekenis van informatie is niet los verkrijgbaar en valt derhalve niet an sich te standaardiseren. Hopeloos! Betekenis van informatie valt alleen te standaardiseren in combinatie met de Context waarin die informatie (be)staat. Tja, dat is nu de C van betekenis! En dat is tegelijk ook de C van semantische standaardisatie. Semantische standaardisatie koppelt informatie aan Context tot eenduidige betekenis.


Copyright (c) 2010 Emovere/Jan van Til - All rights reserved.

Geen opmerkingen: